Jet Press 750S HSM

Výkonný digitální inkoustový tiskový stroj s podáváním archů B2 čtvrté generace

Nový standard v tisku

Dva tiskové stroje v jednom: Ultra vysoká kvalita a ultra vysoká rychlost

Vysokorychlostní model Jet Press 750S vám pomůže zdvojnásobit počet úloh, které tisknete digitálně, a zároveň vám poskytne flexibilitu při výrobě malonákladových sérií digitálního tisku s přidanou hodnotou a lepší a konzistentnější kvalitou než ofset.

Až do

5 400 listů/h

Vysoce výkonný
Až do

3 600 listů/h

Vysoká kvalita
Používá standardní

B2

ofsetový papír

Proč vysokorychlostní model Jet Press 750S?

Zdvojnásobení objemu digitálního tisku při nižší spotřebě inkoustu a vyšší produktivitě

Vytvářejte digitální tisk v mimořádně vysoké kvalitě a hodnotě, abyste vynikli mezi ostatními.

Výhody standardního formátu B2 s dobou provozu a spolehlivostí srovnatelnou s ofsetem

Udržitelný tisk

Technologie digitálního tisku pro oběhové hospodářství

V době zvýšených obav o životní prostředí a cílů “nulového” snižování emisí uhlíku zjistěte, jak může být komerční tisk udržitelnější.

Přečtěte si bílou knihu

Vhodné pro váš podnik?

Získejte individuální analýzu, zda je tiskárna Jet Press vhodná pro vaši firmu.

Přesvědčte se sami o kvalitě

Vyžádejte si vzorek tisku a přesvědčte se, jak kvalitní tiskárna Jet Press je.

Bezpečná investice do osvědčeného digitálního tiskového systému čtvrté generace

Vysokorychlostní model Jet Press 750S s více než 250 instalacemi po celém světě je vybaven tiskovými hlavami Fujifilm Samba, které pohánějí některé z předních digitálních systémů na trhu, a těží z více než 10 let evolučního vývoje.

Nový standard kvality digitálního tisku

Vysokorychlostní model Jet Press 750S posouvá kvalitu tisku digitálního tiskového systému na novou úroveň díky kombinaci základních technologií společnosti Fujifilm. Konečným výsledkem jsou úžasné, živé barvy, vynikající pleťové tóny, mimořádně jemný text a detaily čar a neuvěřitelně rovné odstíny, 2}a to vše na standardním křídovém nebo nenatíraném ofsetovém papíru.

Vnímání kvality tisku však není omezeno pouze na technické specifikace. Vysoce kvalitní tisk má hmatový, emocionální a fyzický prvek, který ho odlišuje. Jet Press 750S je jediným digitálním tiskovým strojem, který splňuje technické i nehmotné vlastnosti, na které jsou zákazníci ofsetového tisku zvyklí, a odlišuje se tak od všech ostatních tiskových strojů.

V mnoha případech majitelé tiskového stroje Jet Press 750S nakonec tisknou na tomto stroji více, protože jejich zákazníci si oblíbili jeho kvalitu natolik, že zadávají tisk svých prací pouze na vysokorychlostním modelu Jet Press 750S.

Průlomová produktivita až 5 400 listů za hodinu

S produktivitou 3 600 listů za hodinu v režimu High Quality a 5 400 listů za hodinu v režimu High Performance je vysokorychlostní model Jet Press 750S jednoduše nejrychlejším dostupným čtyřbarevným inkoustovým digitálním tiskovým strojem s archovým podavačem B2.

To znamená, že Jet Press 750S vám umožní nabrat si více práce a získat více listů než s několika jinými digitálními tiskovými stroji. Pokud tedy produkujete velké množství tisku v malých nebo středních nákladech, tiskový stroj Jet Press 750S způsobí ve vašem podnikání revoluci, zlepší služby, které nabízíte svým zákazníkům, a zvýší vaši konkurenceschopnost.

Jelikož je tiskový stroj Jet Press 750S rozšiřitelný, můžete začít se standardním modelem Jet Press 750S a podle vývoje vašeho podnikání přejít na vysokorychlostní model, což vám zajistí maximální flexibilitu.

Celková produktivita se řídí více než jen rychlostí tiskového stroje. Produktivitu práce lze definovat jako kombinovaný účinek následujících faktorů:

1. Předtisková příprava

U vysokorychlostního modelu Jet Press 750S odpadá veškerá příprava a seřizování jako u ofsetového tiskového stroje. Není třeba vyrábět žádné tiskové desky, udržovat osvitové jednotky a vyvolávací automaty, připravovat tiskovou formu, připravovat vybarvení, nevznikne žádný odpad a pro tiskové provozy není potřeba prakticky žádný spotřební materiál. Funguje nejefektivnějším možným způsobem – stačí poslat PDF do tiskárny a vytisknout.

2. Doba provozu tiskového stroje

Druhým prvkem, který je rozhodující pro určení celkové produktivity tiskového stroje, je doba provozu neboli doba, po kterou je stroj k dispozici pro tisk. Doba provozu vysokorychlostního modelu Jet Press 750S je u digitálního tiskového stroje bezprecedentní a jeho spolehlivost je srovnatelná s ofsetovým tiskovým strojem, protože je postaven na ofsetovém šasi s mimořádně spolehlivými technologiemi manipulace s papírem v kombinaci s tiskovými hlavami Samba nové generace. Současní zákazníci tiskových strojů Jet Press obvykle uvádějí hodnoty doby provozu nad 90 %.

3. Rychlost tisku

Vysokorychlostní model Jet Press 750S dokáže neuvěřitelně rychle přecházet mezi režimem High Quality – 3 600 listů za hodinu při rozlišení 1 200 x 1 200 dpi a režimem High Performance – 5 400 listů za hodinu při rozlišení 1 200 x 600 dpi. Jedná se o první digitální tiskový stroj, který nabízí praktickou digitální alternativu, jež se vyrovná možnostem ofsetového tisku a umožňuje cenově dostupnou a srovnatelnou rychlostí tisknout širokou škálu tiskovin.

4. Časová produktivita

Posledním prvkem, který určuje produktivitu, je čas potřebný k převzetí vytištěných listů a jejich dokončení. Vysokorychlostní model Jet Press 750S má řadu funkcí, které pomáhají tento proces optimalizovat.

Vysoká produktivita tisku knih: Ať už se jedná o tisk několika knih v rozřezaném stavu a naskládaných na sebe, nebo o větší náklad ve složených částech, tiskový stroj Jet Press dokáže vytisknout všechny listy ve srovnaném pořadí, čímž odpadá nutnost manipulace se stohy různých částí.

Optimalizovaná suchost listu: Díky novému mechanismu sušení vychází více tiskových úloh z tiskového stroje suchých. Vzhledem k široké škále typů a tlouštěk papíru, na které lze tisknout pomocí tiskového stroje Jet Press, znamená nový systém sušení více typů papíru a více tiskových úloh, které jsou po výstupu z tiskového stroje suché.

Plně rychlá oboustranná manipulace s proměnnými daty

Jednou z hlavních výhod vysokorychlostního modelu Jet Press 750S je jeho schopnost zpracovávat proměnná data, přičemž tiskový stroj používá systém čárových kódů, který zaručuje shodu přední a zadní strany. Čárový kód se vytiskne v neobrazové oblasti každého listu ihned poté, co papír opustí vstupní stohovač listů. Po vytištění první strany se listy otočí a znovu se vloží do stohovače.Tiskový stroj načte čárový kód na každém archu, který opouští stohovač, a před tiskem druhé strany (za méně než dvě sekundy) stáhne správné informace o stránce, čímž je zaručena shoda přední a zadní strany.

Výhody této schopnosti přesahují zřejmé použití personalizace proměnných dat. Úlohy lze také tisknout „seřazené“ po stránkách, což zjednodušuje a urychluje proces dokončování nebo zlepšuje logistiku distribuce úloh, takže výroba tiskových úloh ve verzích je jednoduchá a přímočará.

Výjimečná šetrnost k životnímu prostředí

Vysokorychlostní model Jet Press 750S přináší řadu významných ekologických výhod. Patří mezi ně snížení spotřeby surovin, nebezpečného tiskařského spotřebního materiálu a papírového odpadu a úplné odstranění procesu výroby tiskových desek. Všechny tyto výhody znamenají, že tiskový stroj Jet Press má mnohem nižší uhlíkovou stopu než ekvivalentní ofsetový tisk.

Snížení množství surovin a papírového odpadu: Výhoda digitálního tisku, pokud jde o optimalizaci počtu vytištěných výtisků a minimalizaci překročení nákladu, je klíčovou výhodou tiskového stroje Jet Press. Kromě toho se také výrazně snižuje počet příprav. U některých malonákladových zakázek na starších tradičních tiskových strojích s podáváním archů může počet připravovaných listů představovat významné procento celkového nákladu, v některých případech až 25 %. U tiskového stroje Jet Press tento problém odpadá, protože odpad z přípravy je prakticky nulový.

Eliminace výroby tiskových desek, vody a odpadu: Tiskový stroj Jet Press 750S eliminuje všechny prvky spojené s výrobou tiskových desek. Patří sem tiskové desky, osvitové jednotky, vyvolávací automaty a související chemie, voda a odpad. Každý z těchto prvků systému výroby tiskových desek má z hlediska svého životního cyklu významnou uhlíkovou stopu, od návrhu, výroby, přepravy a používání až po případnou likvidaci.

Snížení množství nebezpečného tiskařského spotřebního materiálu: Tiskový stroj Jet Press 750S také odstraňuje potřebu řady spotřebních materiálů používaných na typickém ofsetovém tiskovém stroji, například náplní, sprejů a potenciálně škodlivých mycích prostředků s obsahem těkavých organických látek, a samozřejmě výrazně snižuje potřebu vody. Tiskový stroj Jet Press vyžaduje kromě inkoustu na vodní bázi pouze dva spotřební materiály: promývací prostředek pro inkoustové tiskové hlavy a roztok Rapid Coagulation Primer, který se před tiskem nanáší na papír.

Menší uhlíková stopa: Společnost Fujifilm provádí analýzu uhlíkové stopy životního cyklu všech svých výrobků, přičemž tento proces zohledňuje návrh, výrobu, přepravu, používání a případnou likvidaci výrobku. Společnost proto odhaduje, že uhlíková stopa vysokorychlostního modelu Jet Press 750S je ve srovnání s ekvivalentním tiskovým strojem s podáváním archů B2 (interní odhad) přibližně o 25 % nižší.

Listy lze snadno recyklovat: Ekologičnost vysokorychlostního modelu Jet Press 750S je dále podpořena možností snadné recyklace listů vytištěných na stroji. U běžných inkoustů na vodní bázi se pigmenty inkoustu mohou zapustit do struktury papíru, což značně ztěžuje jejich odstranění. Pigmenty inkoustu VIVIDIA HS používané v tiskovém stroji Jet Press se nezapouštějí do struktury papíru, takže je mnohem snazší je během procesu odbarvování a recyklace odstranit. Použití přípravku Rapid Coagulation Primer v režimu High Quality ještě více zvyšuje recyklovatelnost inkoustů.

Vynikající všestrannost při tisku na různé podklady

Tiskněte na standardní natíraný a nenatíraný ofsetový papír: Vysokorychlostní model Jet Press 750S se liší od mnoha jiných digitálních tiskových strojů tím, že může používat sortiment standardního ofsetového papíru, takže v mnoha případech není nutné používat specializovaný digitální papír s povrchovou úpravou. To například znamená, že tiskárna může využívat aktuální zásoby papíru, což zjednodušuje inventarizaci a snižuje náklady. To však také znamená, že úlohy vytištěné na tiskovém stroji Jet Press 750S jsou potenciálně cenově výhodnější než úlohy vytištěné na jiných digitálních strojích, protože papír je levnější.

Tisk na plátno: Díky vylepšení vakuového bubnu a chemie inkoustu lze vysokorychlostní model Jet Press 750S používat k tisku na plátěné podklady, přičemž kvalita výsledků je ohromující. Tím se rozšiřuje další univerzální možnost, která umožňuje majitelům tiskového stroje Jet Press zkoumat nové aplikace a zdroje příjmů.

Vhodné pro vylepšení po ofsetovém tisku: List vytištěný na stroji Jet Press lze vložit do stávajícího dokončovacího zařízení a opatřit jej takovými vylepšeními po tisku, která lze použít na ofsetový list. Díky tomu lze s digitálním tiskem zacházet jako s ofsetovým tiskem více než kdy dříve.

Tiskněte na lehký materiál o tloušťce 90 mikronů

Tiskový stroj Jet Press dokáže tisknout na standardní ofsetový papír o tloušťce 90 mikronů, takže je ideální pro použití, jako jsou lehké rozkládací mapy nebo letáky.

Tiskněte na těžký materiál o tloušťce 340 mikronů

Tiskový stroj Jet Press dokáže tisknout na materiál o tloušťce 340 mikronů, a je tak ideální pro použití, jako jsou složky a dokonce i propagační krabice. Pro použití na těžší skládaný karton lze tiskový stroj upravit tak, aby pojal karton o tloušťce až 600 mikronů.

“Jeho schopnosti si nás rychle získaly, zejména vynikající kvalita a snadné používání. Jsme ofsetová tiskárna a nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout zakázky v krátkém nákladu ve formátu B2 ve stejně mimořádně vysoké kvalitě, na jakou jsou zvyklí.”

Jean-François Le Borgne | Associate Director, RGI

Přečtěte si případovou studii

Stáhnout knihu případových studií

Přečtěte si o mnoha dalších majitelích stroje Jet Press, kteří dosahují svých cílů

Aplikace

Tiskněte rozmanitější škálu digitálních úloh

Vysokorychlostní model Jet Press 750S dokáže tisknout na širokou škálu podkladů. Kromě natíraného a nenatíraného ofsetového papíru lze tisknout i na karton, fotoplátno a některé plastové materiály. Příležitost využít tiskový stroj Jet Press k diverzifikaci a otevření nových trhů je proto zajímavou nabídkou.

Reklamní materiály s variabilními daty

Vysokorychlostní model Jet Press 750S je vybaven systémem čárových kódů a výkonnými datovými servery, které tisknou každou stránku za chodu a zaručují, že přední a zadní strana se vždy shodují.

Fotografická portfolia

Vysoce kvalitní fotografická portfolia a fotoknihy jsou pro tiskárnu Jet Press jako stvořené, protože širší barevný gamut umožňuje vytvářet úchvatné snímky.

Obálky knih

Vysokorychlostní model Jet Press 750S je ideální pro jednostranné knižní obaly, přičemž konzistentní vysoká kvalita a široký barevný gamut pomáhají knihám vyniknout.

„Coffee table“ knihy

Díky mimořádně vysoké kvalitě, velikosti formátu a možnosti tisku na standardní ofsetový papír je vysokorychlostní model Jet Press 750S ideální pro malonákladový tisk knih typu „coffee table“.

Kalendáře

Díky možnosti tisku na širokou škálu papírů lze snadno a rychle vytvářet vysoce kvalitní kalendáře až do velikosti B2 a jako bonus přidat personalizaci.

Objevte více…

Stáhněte si naši brožuru o vysokorychlostním modelu Jet Press 750S a získejte více informací

Stáhnout brožuru