LED UV je vytvrzovací technologie budoucnosti, stejně jako konvenční UV vytvrzování

Kevin Rhodes, marketingový manažer Fujifilm WFIJ Systems, tvrdí, že konvenční UV vytvrzování stále hraje důležitou roli v budoucnosti velkoformátového tisku.

Přečtěte si článek

Doba čtení: 5 minutes

Technologie LED UV vytvrzování je energeticky účinná, šetrná k životnímu prostředí a velmi dobře se hodí pro výrobu široké škály aplikací. Fujifilm se na tuto oblast výzkumu a vývoje velmi zaměřuje a zcela oprávněně ji považuje za klíčovou „technologii budoucnosti“. Prozatím je to nesporné.

To však neznamená, že konvenční UV vytvrzování se stalo nebo stane „minulostí“. Navzdory zjevným nákladovým a ekologickým výhodám technologie LED není důvod se domnívat, že dokáže zcela nahradit konvenční UV vytvrzování. Nedokáže. Ve skutečnosti budou obě technologie hrát cennou roli v budoucnosti velkoformátového tisku ještě dlouho a tam, kde je konvenční UV vytvrzování vhodnějším řešením, budeme ve společnosti Fujifilm i nadále nabízet zákazníkům tuto možnost. To jsme jasně demonstrovali uvedením nové tiskárny Acuity Ultra R2, která je k dispozici ve formátu s LED UV nebo konvenčním UV vytvrzováním.

Výhody a nevýhody

LED UV technologie samozřejmě spotřebovává mnohem méně energie než její konvenční alternativa. Vzhledem k tomu, že LED UV lampy mají výrazně nižší úroveň přiváděného napětí, mají tyto LED lampy nižší zářivost než konvenční UV lampy. LED vyzařují světlo ve viditelné části spektra od 400 do 700 nm nebo v blízkém infračerveném spektru (700 a 2 000 nm), takže pouze část jejich vyzařované spektrální energie je UV světlo. Protože spotřebovávají zlomek energie oproti běžným UV lampám, nemusí se zahřívat ani chladit, takže jsou okamžitě připraveny k použití a nespotřebovávají energii, pokud nejsou v provozu.

Životnost LED UV lamp je navíc mnohem delší než u konvenčních UV lamp (přibližně 10 000 pracovních hodin oproti více než 1 000 hodinám). Jedním z hlavních prodejních argumentů pro zákazníky je proto skutečnost, že LED UV technologie je šetrnější k životnímu prostředí a vyznačuje se nižšími náklady. Existuje pouze jedna skutečná nevýhoda: nedostatečně bezpečné vytvrzení a přilnavost vysokých nánosů inkoustu při rychlém tisku, což představuje pro některé tiskárny zásadní problém.

Porozumění příslušným předpisům

Dalším často uváděným důvodem nevyhnutelného úpadku konvenční UV technologie je vládní regulace. V tomto směru je však řada předpisů týkajících se konvenční UV technologie špatně chápána. Nařízení Evropské unie o omezení nebezpečných látek II (RoHS II) zakazuje používání těžkých kovů včetně olova, rtuti a kadmia. V důsledku toho již nelze zakoupit domácí žárovky používající klasickou UV technologii, které tak byly nahrazeny technologií LED UV. Z tohoto důvodu se mnozí domnívají, že konvenční UV technologie pro firemní použití obdobně směřuje k zapomnění v důsledku platných předpisů.

Toto nařízení se však nevztahuje na větší tisková zařízení, která jsou obvykle klasifikována jako „velké stacionární průmyslové nástroje“ (LSSIT), takže moduly UV sušiček pro ně vyrobené jsou ze směrnice RoHs II vyňaty. Díky vývoji UV technologie a dodržování informací výrobce o bezpečné likvidaci je používání středotlakých UV lamp obsahujících rtuť v polygrafickém průmyslu považováno za bezpečné. Rtuť se proto stále hojně používá v celém průmyslu a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.

Počítání nákladů

Provozní náklady na LED UV technologii jsou rozhodně nižší než náklady na konvenční UV technologii, kde je třeba počítat se zvýšenou spotřebou energie a spotřebního materiálu. Pokud však vyšší rychlost a zvýšená přilnavost a celková odolnost konvenční UV technologie umožní tiskařské firmě pracovat produktivněji, může vyšší cena více než pokrýt všechny tyto náklady a také financovat systémy odpovědného nakládání s odpady, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Teplo a rychlost

Dalším rozšířeným názorem je, že konvenční UV technologii nelze použít na materiály citlivé na teplo, ale například tiskárna Acuity Ultra R2 od Fujifilm je vybavena jedinečným, vodou chlazeným podtlakovým stolem, jenž umožňuje rychlé UV vytvrzování na velkém množství tenkých materiálů citlivých na teplo. Hlavní výhodou konvenčního UV tisku, které se LED UV tisk nedokáže vyrovnat, je rychlost, s jakou je tiskárna schopna tisknout. V závislosti na uživateli může tato jediná výhoda převážit nad mnoha negativy, což znamená, že je to často možnost, která dává pro mnoho firem největší smysl. Vzhledem k tomu, že konvenční UV technologie nepochybně dominuje trhu z hlediska produktivity, zůstává pro tiskárny produkující velké objemy tisku s rychlým časem dodání jasnou volbou.

Konvenční UV technologie je nejlepší pro velkoprodukční tisk s rychlým obratem. LED UV technologie zase nabízí výhody v oblasti ochrany životního prostředí, úspory nákladů a energie v případech, kdy rychlost není tak důležitá.

Kevin Rhodes | Marketing Manager, Fujifilm WFIJ Systems

Volba je na vás

LED UV technologie samozřejmě hraje nesmírně cennou roli v budoucnosti velkoformátového tisku – a my ve společnosti Fujifilm jsme velmi hrdí na naši rozsáhlou řadu tiskáren s LED UV vytvrzováním. Není však plnohodnotnou náhradou klasické UV technologie. Oba typy technologií jsou stále velmi potřebné, v závislosti na požadavcích zákazníka. Obě tyto technologie existují a budou existovat bok po boku. Konvenční UV technologie je nejvhodnější pro velkoprodukční tisk s rychlým obratem, zatímco LED UV technologie nabízí řadu výhod v oblasti ochrany životního prostředí, úspory nákladů a energie v případech, kdy rychlost není prvořadá. Dokud se LED technologie nevyrovná konvenční UV technologii, zejména v rychlosti a hloubce vytvrzování, je nepravděpodobné, že by se ve velkém měřítku stala náhradou konvenčního UV tisku.

Nakonec je na zákazníkovi, aby se sám rozhodl pro nejvhodnější řešení pro svou firmu, a my mu budeme i nadále možnost volby nabízet.