Technologie digitálního tisku pro oběhové hospodářství

Tuto bílou knihu vydala společnost Fujifilm v rámci svého závazku poskytovat technicky vyspělá a udržitelná tisková řešení pro tiskařský průmysl.

Přečtěte si bílou knihu

Doba čtení: 2 minutes

Kam patří tisk v oběhovém hospodářství?

Od knih, novin, časopisů a brožur až po složky, výroční zprávy a obaly – tisk zůstává důležitým a velmi účinným nástrojem pro budování značky, marketing a komunikaci. Jak ale v době zvýšeného zájmu o životní prostředí a cílů snižování emisí uhlíku až na čistou nulu co nejefektivněji a nejzodpovědněji využívat tisk? V této bílé knize se podíváme na to, jak nejnovější technologie digitálního tisku výrazně snižuje množství odpadu a usnadňuje recyklaci.

Stáhnout bílou knihu

Vyplňte formulář a stáhněte si celou 12stránkovou bílou knihu

Musíme dělat více

Součástí projektu „Zelená dohoda pro Evropu“ je akční plán, jehož cílem je zvýšit efektivní využívání zdrojů přechodem na čisté oběhové hospodářství, obnovit biologickou rozmanitost, snížit znečištění a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. K dosažení tohoto cíle je třeba přijmout opatření na všech úrovních. Přechod na obnovitelné zdroje energie sám o sobě sníží globální emise skleníkových plynů pouze o 55 %. Zbývajících 45 % emisí pochází z procesů, jakými vyrábíme a používáme výrobky, což znamená pracovat chytřeji a méně plýtvat.

Fujifilm se zavázala plně začlenit tisk do oběhového hospodářství. Čistá nula nemusí znamenat „pouze online“ – tisk bude vždy hrát důležitou roli a my se snažíme zajistit, aby ji vždy mohl hrát efektivně, účinně a udržitelně.

Měníme způsob tisku

V grafickém průmyslu se používá mnoho analogových technik, které mají zejména při zakázkové nebo malosériové výrobě obrovský dopad na životní prostředí.

Díky nejnovějšímu vývoji v oblasti digitálního tisku jsou nyní k dispozici stroje, které dokáží tisknout i za těchto podmínek:

– Výrazné snížení spotřeby surovin
– Používání menšího množství a udržitelnějšího spotřebního materiálu
– Potřeba výměny mnohem menšího počtu dílů
– Produkce menšího množství odpadu
– Nižší spotřeba vody
– Výroba 100% recyklovatelných výtisků

Tato technologie posouvá tisk od lineárního k oběhovému hospodářství, v němž každý hraje svou roli při udržování naší planety v obyvatelném stavu bez dopadu na naši prosperitu.